Knírač malý

 

Původ: Německo
Použití: společenský a doprovodný pes
Klasifikace FCI: skupina 2, pinčové a knírači, molosi, švýcarský salašnický pes a jiná plemena sekce 1, pinčové a knírači bez zkoušek

Historický přehled
Na přelomu století započal malý knírač svoji cestu z prostoru Frankfurtu nad Mohanem, tehdy ještě nazývaný "hrubosrstý malý pinč". Nebylo lehkou úlohou vytvořit z různých forem, velikostí a typů a směsí tvrdých, měkkých a jemných struktur srstí, malého psa, který by plně odpovídal exteriéru a povahovým kvalitám jeho většího bratra, středního knírače

Významné proporce
Kvadratická stavba těla, přičemž kohoutková výška odpovídá přibližně délce trupu. Délka hlavy (od špičky nosu po tylní kost) odpovídá polovině délky hřbetu (od kohoutku po nasazení ocasu).

Povaha
Jeho povahové vlastnosti odpovídají povaze středního knírače a jsou vyjádřeny temperamentem a chováním malého psa. Chytrost, nebojácnost, vytrvalost a ostražitost dělají z malého knírače příjemného společenského psa i hlídače a doprovodného psa, kterého lze chovat bez problémů i v malém bytě.

HLAVA
Lebeční část: Lebka je mohutná, protáhlá, bez silně vystupujícího týlního hrbolu.
Hlava má odpovídat mohutnosti psa.
Čelo je ploché, bez vrásek a probíhá paralelně se hřbetem nosu.
Stop či žlabinka je zvýrazněna obočím.

 

Obličejová část:
Nos: Čenich je dobře vyvinutý a trvale černý.
Morda je zakončena tupým klínem.
Nosní hřbet je rovný.
Pysky jsou černé, pevné a hladce přiléhající k čelistem, koutky uzavřené.
Čelisti/skus/zuby: Silná horní a dolní čelist. Nůžkový skus, dobře uzavřený, chrup úplný (42 zubů podle zubní formule), silný a čistě bílý. Žvýkací svaly jsou mohutně vyvinuté, přesto nesmí líce rušit hranatý tvar hlavy s bradou.
Oči: Středně velké, oválné, dopředu směřující, tmavé, s živým výrazem; oční víčka dobře přiléhající.
Uši: Klopené uši ve tvaru V, vysoko nasazené a stejnoměrně nesené, vnitřní okraje boltců přiléhají k lícím, jsou dopředu ke spánkům otočené, při čemž horní linie sklopení nemá přesahovat horní linii lebky.

KRK
Svalnatá šíje je ušlechtile klenutá. Krk přechází harmonicky v kohoutek. Mohutně nasazený, štíhlý, elegantně nesený, odpovídající mohutnosti psa. Kůže na hrdle těsně přiléhá a je bez záhybů.

TĚLO
Horní linie: Od kohoutku dozadu lehce spadající.

Kohoutek: Tvoří nejvyšší bod horní linie

Hřbet: Silný, krátký a pevný

Bedra: Krátká, silná a hluboká. Vzdálenost mezi posledním žeberním obloukem a kyčlí je krátká, čímž pes působí kompaktně.

Hrudník je přiměřeně široký, na průřezu oválný, sahající až po loket. Předhrudí je tvořeno výrazným výběžkem hrudní kosti

Spodní linie a břicho: Slabiny ne příliš vtažené, s dolní partií hrudníku tvoří pěkně klenutou linii.

Ocas je přirozeně ponechaný

KONČETINY
Hrudní (přední): Přední končetiny jsou při pohledu zepředu silné, rovné a nikoliv úzce postavené. Při pohledu ze strany rovné.

Plece:Lopatka přiléhá těsně k hrudnímu koši, oboustranně dobře osvalená a nahoře přesahuje trny hrudních obratlů. Pokud možno šikmo a dobře dozadu položená, vykazuje úhel s rovnovážnou linií asi 50o.

Paže dobře přiléhá k trupu, je silná a mohutně osvalená, svírá úhel s lopatkou asi 95o až 105o.

Loket je dobře přiléhající, ani vbočený ani vybočený

Předloktí: Při pohledu ze všech stran zcela rovné, silně vyvinuté a dobře osvalené.

Zápěstí: Mohutné, stabilní, jen nepatrně se odchylující od struktury předloktí

Záprstí: Při pohledu zepředu svislé, ze strany lehce šikmé k podložce, silné a lehce pérující.

Přední tlapky: Krátké a zaoblené, prsty navzájem pevně přiléhající a klenuté (kočičí tlapka), s krátkými, tmavými drápy a drsnými polštářky

Pánevní (zadní): Při pohledu ze strany jsou šikmo postavené, při pohledu zezadu rovnoběžné, nikoliv úzce postavené

Stehno je přiměřeně dlouhé, široké a mohutně osvalené

Koleno ani vbočené ani vybočené.

Bérec: Dlouhý a silný, šlachovitý, přecházející v silný kloub hlezenní.

Hlezno je výrazně úhlené, mohutné, stabilní, ani vbočené ani vybočené

Nárt je krátký a kolmo k podložce postavený

Zadní tlapky: Prsty jsou krátké, klenuté a těsně přiléhající; drápy krátké a černé.

Pohyb je pružný, elegantní, uvolněný a prostorný. Přední končetiny vykračují pokud možno daleko dopředu, zadní končetiny poskytují - daleko vykračující a pérující - požadovanou sílu pohybu psa. Přední končetina jedné strany se pohybuje dopředu současně se zadní končetinou strany druhé. Hřbet, vazy a klouby jsou pevné.

KŮŽE
Srst:
Jakost srsti: Srst má být hrubá, tvrdá a hustá. Skládá se z husté podsady a ne příliš krátkých, tvrdých a k tělu přiléhajících pesíků. Pesíky jsou hrubé, dostatečně dlouhé, aby bylo možné posoudit jejich strukturu, ani rozježené ani vlnité. Srst na končetinách má tendenci nebýt tak docela tvrdá. Na čele a uších je krátká. Jako typický znak tvoří na mordě nepříliš měkký vous a zježené obočí, které lehce stíní oči.

Barva:
a) čistě černá s černou podsadou,
b) pepř a sůl,
c) černostříbřitá
d) čistě bílá s bílou podsadou.

Pro pepř a sůl je chovatelským cílem střední odstín s pravidelným, dobře pigmentovaným pepřením a šedou podsadou. Přípustné jsou barevné odstíny od tmavé ocelové šedi po stříbrnou šeď. Všechny barevné odstíny musí vykazovat výraz podtrhující tmavou masku, která má odpovídat a ladit s daným barevným rázem. Zřetelně světlé znaky na hlavě, předhrudí a končetinách jsou nežádoucí.

Pro černostříbřitý ráz jsou chovatelským cílem černé pesíky s černou podsadou; bílé znaky nad očima, na lících, na na vousech, na hrdle, na předhrudí dva oddělené trojúhelníky, na nadprstí předních končetin, na tlapkách, na vnitřních stranách zadních končetin a na řiti. Čelo, týl a vnější strana uší mají být černé jako pesíky na těle.

VELIKOST A VÁHA
Kohoutková výška: U psů a fen mezi 30 a 35 cm.
Váha: U psů a fen asi 4,5 až 7 kg.

VADY
Každá odchylka od shora uvedených bodů musí být považována za vadu, jejíž hodnocení by mělo přesně vyjadřovat velikost stupně odchylky.

Pozoruhodné vady
*těžká nebo kulatá hlava,
*čelní vrásky,
*krátká, špičatá nebo úzká morda,
*klešťový skus,
*silně vystupující líce nebo jařmové kosti,
*nízko nasazené nebo příliš dlouhé, rozdílně nesené uši,
*světlé, příliš velké nebo kulaté oči,
*volná kůže na hrdle,
*lalok, úzká šíje,
*příliš dlouhý, klenutý nebo měkký hřbet, kapří hřbet,
*spadající záď,
*k hlavě vychýlené nasazení ocasu,
*dlouhé tlapy, mimochod,
*příliš krátká, dlouhá, měkká, vlnitá, zplstnatělá nebo hedvábná srst, hnědá podsada,
*u barvy pepř a sůl úhoří hřbet nebo černé sedlo, neostře od sebe ohraničené prsní trojúhelníky u černostříbřitého rázu
*nedostatečná nebo nadměrná výška až o 1 cm.

Těžké vady 
*těžká nebo lehká stavba těla na nízké nebo vysoké noze,
*vybočené lokty
*obrácený pohlavní výraz (např. fena s výrazem psa),
*vybočené lokty,
*vbočená hlezna,
*strmý nebo sudovitý postoj zadních končetin,
*příliš dlouhý bérec, příliš krátký nárt,
*bílá nebo skvrnitá srst u barevných rázů černý nebo pepř a sůl,
*skvrnitá srst u barevných rázů černostříbřitý a bílý,
*nedorostlý nebo přerostlý o více než 1 cm a méně než 2 cm,

Vyřazující vady
*vývojová odchylka každého druhu,
*vadný typ,
*vady skusu jako předkus, podkus, nepravidelný skus,
*hrubé vady v jednotlivých tělesných partiích, jako např. ve stavbě těla, srsti a její barvě,
*bázlivé, agresivní, zlostné, nadměrně nedůvěřivé, nervózní chování,
*nedostatečná nebo nadměrná výška o více než 2 cm.
Varlata: Psi musí zřetelně vykazovat normálně vyvinutá varlata, která se zcela nalézají v šourku.

 

Podmínky pro zařazení do chovu

veškeré info o tomto plemeni a aktuální podmínky pro zařazení do chovu najdete na: www.kchk.cz/
  •